PÅPRES P48 SFL-90 SAE FL3000 3/4- 3/4

PARKER SKU: 5499620711 | 997035628 | EAN: 5705154435405

376,38 DKK

inklusiv moms

SOLAR PÅPRES P48 SFL-90 SAE FL3000 3/4- 3/4 Type: 11948-12-12