Kemi, smøreteknik, miljøteknik og forbrugsartikler